Szociális étkeztetés
Pápadereske Község Önkormányzata Szociális étkeztetést biztosít azon rászorultaknak, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.
A vásárolt napi egyszeri meleg étel önköltsége: 650,- Ft.
Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V. 12.) számú rendelete alapján az étkeztetés intézményi térítési díja házhozszállítással: 430,- Ft.
A szolgáltatás nyújtása a falugondnok közreműködésével, házhoz szállítással történik, amit hétfőtől-péntekig, munkanapokon 11 óra 30 perctől 12 óráig biztosít az önkormányzat.


Falugondnoki Szolgálat
Pápadereske Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatot működtet. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, a szolgáltatás tartalmát, az igénybevétel rendjét a Falugondnoki Szolgálat Szakmai programja tartalmazza.

Go to top