• Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól
 • Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről
 • Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról
 • Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről
 • Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével
 • Kimutatás az egyes szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól
 • Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásról
 • Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról
 • Negyedéves beruházás statisztikai jelentés
 • Alapinformációk a települési önkormányzat módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett, illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatós nyújtó gazdasági szervezetekről
 • Földterület és vetésterület
 • Hatósági Statisztika
Go to top