A projekt címe: Belvíztározó létesítése Pápadereske településen

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002

Kedvezményezett: Pápadereske Község Önkormányzata (8593 Pápadereske, Rákóczi u. 43.)

Elnyert támogatás összege: 20 385 894 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Projekt kezdete: 2018. április 1.

Projekt tervezett befejezése: 2019. március 31.

A projekt tartalma:
A fejlesztés célja – a pályázati felhívás céljaival összhangban – a belterületre hullott csapadékvizek rendezett, kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető-rendszerek rendezése a települések belterületének védelme. Fontos szempont a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása olyan belvíztározó építésével, amely alkalmas mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat, hasznosításokat támogatva.
A projekt keretében az 55. helyrajzi számú belterületen az évek során kialakult állapot megfelelő kezelésére belvíztározó tavat létesítenek. Ennek funkciója a talajvíz helyben tartása a földrajzilag meglévő és a történelmileg kialakult helyen (egykori bányagödör), viszonylag kis beruházási költség felhasználásával. A beruházás során a meglévő gödröt jelentősen kimélyítik, a humuszréteget eltávolítják, a jelenlegi növényzettől (fáktól, cserjéktől) megtisztítják, a medret szegélyezendő körtöltést építenek, és új növényzetet telepítenek a tó környezetében. A projekt során a tó túlfolyórendszerét is kialakítják, 260 méter hosszú levezető árok építésével, 640 méter hosszú levezető nyílt ároktisztítással és átereszek építésével.
Ezzel egy minimum 2 méter mély belvíztározó tó keletkezik, melynek tiszta víztömege képes a folyamatos öntisztulásra. A tó kialakítása során nyert földtömeg a tározó környezetének – Pápadereske község – védelmét szolgálja, a tó víztömegének pótlását továbbra is a talajvíz, a felszínre hulló és a beszivárgó csapadékvíz adja.
A projekt eredményeként a településen javul a belvízvédelmi tevékenység: jelentősen javul a temető és a sportpálya, valamint a környező utcák (12 lakóház, állatok, egyéb ingó és ingatlan tulajdonok) belvízvédelme.

 

Go to top